HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Eerbewijzen

A section in honor of those to whom honor is due. Special people we celebrate because of their obedience and faithfulness in service to God and mankind. People who affected the nation, by first being changed themselves, and then changing their little part of the world. Like ripples in the water, the changing goes on…

 

Deze pagina is ter ere van hen wie ere toekomt. Speciale mensen wier leven wij vieren, om hun gehoorzaamheid en trouw in de dienst van God en mensen. Personen die de natie beïinvloed hebben, door zelf eerst veranderd te worden, en dan hun hoekje van de wereld te veranderen ten goede. Zoals cirkels op water dat door een voorwerp geraakt is, zich steeds verder uitbreiden, breidt de verandering zich uit...

Lees over:


ZENDELING JAN KOOL


DRS. CARLO SCHÜSTER


PASTOR SILA WONG SWIE SAN-LACHMAN


IN MEMORIAM: PASTOR DETTA HEWITT-GUDA


Sitemap - Home - Kerkipasi History - StiMezra

Agenda - Kerkdiensten - Organisaties - Sprekers - Artiesten - International

Familiebode - Jeugd - Kids - Media

Kapel - Eerbewijzen - Fu Membre (Memorials)

Uw organisatie aanmelden - Foto Album - Guestbook - Contact Webmaster 


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.