HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Kerkipasi History

NEDERLANDS    ENGLISH


KERKIPASI GESCHIEDENIS

 

Kerkipasi.net is een projekt van de Stichting Messiah's Ezra Ministries (StiMezra)en het geesteskind van de mede-oprichter Lilian Neede.

Uit dankbaarheid voor al Gods hulp en gunstbewijzen tijdens hun Bijbelschooltraining in 2003-2005, wenste het echtpaar Neede iets voor de Gemeente van Christus in Suriname te doen.

Omdat Lilian in die tijd in contact was met vroegere gospelvrienden werd het idee geboren om een website te laten maken voor de Pinksterpredikers en artiesten in Suriname. Na haar terugkomst in Suriname begon zij de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.

In Suriname was men al enige tijd bezig te werken aan de eenheid onder de
lokale gemeenten en werd er een serie ver-
zoeningsmeetings
gehouden. Tijdens de laatste
grote meeting op vrijdagavond 3 februari 2006
in het Flamboyantpark, werd door de Surinaamse
Volle Evangelie gemeenten geproclameerd, dat er
een nieuw beginwerd gemaakt. Een nieuwe start
van samengaan op de weg van God, met ver-
draagzaamheid, liefde en steun voor medebroe-
ders van eigen en andere gemeenten, de
broeders van andere denominaties niet uitge-
sloten. Dat was een Christ-e-lijk besluit.

Het leek de Needes daarom de juiste tijd om de Gemeente het geschenk te geven: Kerkipasi.net - voor de Engelssprekenden: surichurch.net; een webadres voor gelovigen van alle Evangelische kerken in Suriname. De Kerkipasi website is een monument voor het nieuwe begin. Een site die gestadig zal groeien. Blijf dus Kerkipasi opzoeken.

Mag de site bijdragen tot het gevoel - weten doen we al - dat we één grote familie zijn!
 

KERKIPASI HISTORY


The Kerkipasi website at surichurch.net is a project of the Messiah's Ezra Ministries Foundation (StiMezra,) and is the brainchild of the co-founder Lilian Neede.

Because of their gratitude for all of God's kindness and help received during their years in Bible training (2003-2005), the Needes wanted to do something special for the Church of Christ in Suriname.

At that time, Lilian was in contact with former fellow-gospel artists. The idea was born to have a website made for the Christian speakers and artists in Suriname. When Lilian got back home in Suriname, she started looking into the possibilities.

Leiders van Volle Evangelie gemeenten roepen samen de Here aan. In Suriname, several local churches were working
on establishing unity among one another. A series
of reconciliation meetings was held. During the
last one of those meetings held at the
Flamboyant Park on Friday evening, the 3rd of
February, 2006, the Surinamese Full Gospel
Churches proclaimed, that they were making A
NEW BEGINNING; A new start at walking together
in the way of God, respecting and forbearing one
another in love, supporting the fellow-brethren of like faith, and also of other denominations. That indeed was a Christ-like decision.

For that reason it seemed like the right time to give the Church this gift:

The Kerkipasi website at surichurch.net; a website for believers of all Evangelical and Pentecostal churches in Suriname. The Kerkipasi website is a monument for the new beginning. It is a website that will continue to grow, and will be updated on a regular basis. So, please keep visiting surichurch.net.

We hope this website will contribute to the feeling of what we already know; we are one big family!


Sitemap - Home - Kerkipasi History - StiMezra

Agenda - Kerkdiensten - Organisaties - Sprekers - Artiesten - International

Familiebode - Jeugd - Kids - Media

Kapel - Eerbewijzen - Fu Membre (Memorials)

Uw organisatie aanmelden - Foto Album - Guestbook - Contact Webmaster


2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.