HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Sprekers

 

List of Christian speakers in Suriname. From the best known bishops and apostles to prophets, teachers, evangelists, and young ministers of the Gospel. Suriname is blessed with a good number of anointed, dynamic speakers.

 

Een lijst van Christelijke sprekers in Suriname. Van alombekende bisschoppen en apostelen, tot profeten, leraars, evangelisten, en ook jonge predikers van het evangelie. Suriname is gezegend met een aantal gezalfde, dynamische sprekers.
 

 

LANDELIJKE SPREKERS

 

Efeziers 4

11  En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven,

zowel evangelisten als herders en leraars,

12  om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,

tot opbouw van het lichaam van Christus,

 

Romeinen 10

14  Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben?

Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben?

Hoe horen zonder prediker?

En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn?

Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen,

die een goede boodschap brengen.
 

 

Van de evangeliepredikers in Suriname hebben velen reeds langer dan tien jaren nationaal in de bediening gestaan. Zij worden in evangelische kringen als leiders van de nationale gemeente erkend. Er zijn ook enkelen, die nog jong(er) zijn in de bediening, maar van wie het voor allen uit hun eigen kringen duidelijk is, dat de hand van God op hun leven rust.

 

De nationaal erkende sprekers behoeven geen aanbeveling om op deze pagina te staan. Voor de jongere sprekers is het raadzaam wel een aanbeveling te hebben van een erkende spreker. Dit ten behoeve van gemeenten of groepen, bij wie zij nog niet bekend zijn, maar die het wel graag met een jonge spreker willen 'proberen'.

 

Alle dienaren Gods op de lijst hieronder, stellen zich beschikbaar om, op uw uitnodiging, uw gemeente of vergadering te dienen met het Woord van God, middels de specifieke gave die de Heer aan hen gegeven heeft.

 

Wil u voor uitnodigingen alstublieft rechtstreeks contact opnemen met de betrokken spreker?
 

 

 

  BOTTSE, Pastor Patrick Ralph
  Pastor, Bethel Upper Room Outreach
 
Matapicastraat 6
  Marowijne Project

 
  e-mail

 

 

   Pastoral Ordination and over 9 years exposure to effective
  Youth ministry and 7 years of pastoral experience. God
anointed Patrick to serve in various capacities including networking, and the setting up of various Youth-events for soulwinning and community transformation. With an anointing to teach, God has called Patrick to equip and release a generation into their call and ministry. He teaches and preaches God's Word with passion, enthusiasm and prophetic insight. 
He serves as the pastor of 'Bethel Upper room Outreach', Matapicastraat 6 (Marowijne Project) - Suriname, a dynamic and thriving church.
Patrick currently resides in the capital of Suriname, Paramaribo.

 

 

 


 

  BREEVELD, Carl en Jane

   Stichting Man Mit' Man
  Wagenwegstraat 54 boven
  Tel. (+597) 520720
 
  e-mail

 

 

 

 
  Carl Breeveld verzorgt samen met zijn vrouw, Jane, regel-
  matig lezingen en trainingen voor mannen, vrouwen, paren,
  jongeren in Suriname, Nederland, Singapore, Hawaii en het
  Caraibisch gebied. Carl en Jane zijn langer dan 25 jaar met
  elkaar getrouwd en hebben drie kinderen.

  Ze zijn sinds 1999 aktief betrokken bij Stichting Man Mit' Man, een interkerkelijke mannenorganisatie in Suriname. In 2007 namen ze, in verband met het vertrek van het oorspronkelijke gastechtpaar, de presentatie over van het populaire Televisieprogramma 'Gaan voor Goud' ter bevordering van (huwelijks)relaties.

 

Carl Breeveld is de samensteller van het werkboek 'Papa's Tori' dat op 19 november door de Stichting Man Mit' Man werd uitgegeven.

 


 

 

  DEIRA, Rev. Erlé
  Paraklesis Ministries International

 

 

 

 

 

  Rev. Erlé Deira is van zijn bekering in zijn jeugdjaren af, al-
  tijd aktief geweest in het evangeliewerk. Als bassist in een
  van Surinames top gospel groepen en als jeugdleider was hij
  medeoprichter van de interkerkelijke 'Jesus Students' in
  Suriname. Hij was jarenlang promoter van het werk van het
  Surinaams Bijbelgenootschap en werd later door zijn ijver en
  vruchtbare inzet, benoemd tot General Secretary.
  Rev. Deira is een gerespecteerd leider onder alle Christelijke
  denominaties in Suriname en brengt menige zondagmorgen
  door als gastspreker in een andere kerk dan zijn thuisge-
  meente. Naast zijn werk als lid van de pastorale leiding in
een locale gemeente, is hij overziener over twee bloeiende gemeenten in het district Saramacca. Tevens is hij docent aan het internationale Haggai Bijbel instituut te Hawaii.

 

From his salvation as a youngster on, Rev. Erlé Deira has been actively involved in spreading the gospel. A bass-guitar player in one of Suriname's top gospel choirs and a youth leader, he co-founded the interdenominational organization of the 'Jesus Students' in Suriname. For years he served as promoter of the work of the Suriname Bible Society, and because of his diligence and very fruitful input, was later appointed General Secretary. Rev. Deira is a respected leader among all Christian denominations in Suriname, and spends many a Sunday morning as a guest speaker in a church of another denomination than his home church. Besides serving on the pastoral staff of a local church, he oversees two thriving churches in the Saramacca District of Suriname, and he is an instructor at the international Haggai Bible Institute in Hawaii.

 

 

 


 

  DE MEES, Fred en Grace

  Kapasikelestraat 5

  Paramaribo

  Tel. (+597) 44-2773

 

  e-mail

  
 
Fred en Grace de Mees zijn van hun jeugd af geliefden.

  Fred is een in Suriname bekende radiopredikant, geliefd om

  zijn kundig gebruik van de Surinaamse taal. Zijn echtgenote,

  Grace heeft jarenlang voor een stichting gewerkt die voor-

  lichting geeft over sexualiteit. Hoewel zij daar veel leerde,
  ontbrak het geestelijke aspect.
  Samen verzorgt het echtpaar nu al twintig jaren seminars
  over "Sexualiteit in het licht van de Bijbel" en nog meer.

 

Fred and Grace de Mees have been sweethearts from their teenage years. Fred is a well-known radio preacher in Suriname, loved for his masterful use of the Surinamese language. His wife, Grace, worked for years, for a foundation that educates in sexuality. Even though Grace learned much there, she found the spiritual aspect missing.

For twenty years now, the couple has been educators on Marriage, Sexuality in light of the Bible, Sex organ cancers, and more.

   GIMITH-WOERDINGS,  Apostel Irma
  Bribi Ministries
  Sh'Ma Nations Apostolic Interceding Ministries
 
 Phedralaan 1
    P.O. Box 9350
    Paramaribo
    Tel. (+597) 52-0657
 
  e-mail

 

  IMANUEL, Apostel Humro
  Charisma Ministries
  POBox 12256
   Paramaribo-Noord
   Fax/Tel. (+597) 40-4149


  e-mail
 
 

  LAVENBERG, Profeet, Pastor Wilfred
  Gemeente Bron des Levens
  Curitibastraat 48
   Paramaribo
   Tel. (+597) 44-1433


 

  MEYE, Bisschop Dr. Steve R.

  Christ Revival Ministries

  P.O. Box 502

  Paramaribo

  Tel. (+597) 41-1100

 

  e-mail

 

 

  Lees over de Christ Revival Miracle Crusade van
  2 en 3 februari 2007

 

 
  NAHAR, Franklin
  Wayambostraat 12
  Zorg en Hoop
  Tel. (+597) 40-1714
 
  e-mail
   
  Pastor Franklin Nahar is bekend in Suriname om zijn vurige
  predikingen. Hij is klein van gestalte, maar groot van kracht
  door zijn gestadig gebedsleven. Wie onder zijn bediening
  opgroeit, zal leren bidden.
  Hij is direkteur van de trainingschool van Gods Bazuin
  Ministries en sinds kort maakt hij ook deel uit van het apos-
  tolisch team van deze organisatie.

 Frank Nahar is tevens auteur...  lees verder over Pastor Nahar

  PINAS, Paul
 Alex de Driestraat 19
 Sophia's Lust
 Wanica
 Tel. (+597) 33-0488

 e-mail


 Paul Pinas is associate Pastor bij Gods Rivier Ministries in
 Suriname. Hij is de voorganger in de gemeente Gods Rivier
 te Sophia's Lust en is bij de Gemeenten van Gods Bazuin
 Ministries bekend om de sterk profetische zalving, waar-
 onder hij het Woord bedient.

 meer over Pastor Paul Pinas

 

  REYME, Evangelist Steven E.

  Pastor, Gemeente LOGOS International

  Paramaribo

  Tel. (+597) 40-1870

  e-mail

 

  Lees meer over Evangelist Reyme

 
  Op zondag 8 november 2009 werd Evangelist Steven E. Reyme, met de
   zegen van de verscheiden Pastor Detta Hewitt-Guda, tijdens een plechtige bijeenkomst, die werd geleid door Apostel Dr. Wayne Haywood uit Trinidad, ingezegend tot pastor van de Volle Evangelie Gemeente LOGOS te Paramaribo.
Dit geschiedde mede onder handoplegging van zijn eigen overziener, Apostel Willy Fleur van Gods Rivier Ministries in Suriname. Dat deze jonge Pastor hartelijk welkom is in de Gemeente Logos, bleek uit het hartelijke applaus en gejubel van de gemeenteleden, direkt na de zegen van de Apostelen, nog voor Pastor Reyme als zodanig aan de gemeente werd voorgesteld. De pagina van Evangelist Steven Reyme op Kerkipasi.net zal binnenkort worden bijgewerkt.
 

 

 


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.