HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Media

  Er zijn tot nu toe twee organisaties, die zich uitslui-
  tend met bediening via de media bezig houden, te 
  weten de Stichting Evangelische Radio en Televi-
   sie Suriname
(ERETS) en de Stichting Messiah's
   Ezra Ministries
(StiMezra).

 

  Hoewel StiMezra uiteindelijk een breder werkgebied
  beoogt, werkt zij voorlopig alleen via de media. Ter-
  wijl ERETS een Christelijk Radio Station exploiteert,
  voorziet StiMezra Suriname van full-time Christelijke
  Televisie en van de Kerkipasi site op het Internet.

  Enkele organisaties hebben een eigen website.

 

  Daarnaast zijn er tal van gemeenten en andere
  Christelijke organisaties, die programma's uitzenden
via de seculiere media.

 

Aan de publicatie van periodieken of boeken werd er binnen de Christelijke gemeenschap in Suriname niet veel gedaan, behalve binnen enkele plaatselijke gemeenten, die een eigen nieuwsbrief of wekelijks- of maandelijks bulletin uitgeven. Gelukkig zien wij hierin verandering komen ten goede.

 

Psalm 68:12   De Here deed het machtwoord weerklinken; de boodschapsters van goede tijding waren een grote schare.


 

RADIO  -  TELEVISIE  -  INTERNET  -  DRUKWERK


2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.