HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Kerkdiensten

HOME > KERKDIENSTEN < U bent hier


Directory of churches and Sunday worship services in Dutch or Sranantongo - Suriname's native language. Services in English and other languages are found in the International Section.

Deze pagina is een gids van kerken en kerkdiensten, die in het Nederlands of Sranantongo - Surinaams - worden gehouden. Diensten in andere talen zijn opgenomen onder het International menu. De hyperlinks onderaan de pagina brengen u naar pagina's met gegevens van de verschillende evangelische gemeenten of kerkgenootschappen.

De pagina's worden beschikbaar gesteld van evangelische gemeenten, die regelmatig zondagsdiensten houden, dus
op elke zondag, of elke zoveelste zondag van de maand. Is er op een post geen zondagsdienst, maar wel een regu-
liere dienst op een andere dag van de week, dan kan die ook worden opgenomen.

Diensttijden en adressen worden gratis geplaatst.
Houders van ongeregelde of sporadische diensten kunnen

gebruik maken van de ruimte op de AGENDA.


Onbekend maakt onbemind. Vermeld staan op deze lijst geeft nog meer bekendheid aan uw diensten, met alle goede

gevolgen van dien.


Om informatie op deze pagina te doen plaatsen, klik hier. 

WAAROM NAAR DE KERK?


Wie heeft niet de uiting gehoord: "Ik kan God ook in mijn kamer dienen"? Deden we dat maar! Dan hadden we nu

veel meer gezonde huwelijken en gezinnen.


God, onze liefdevolle Schepper weet wat maaksel wij zijn1. Hij weet dat ieder van ons, alleen, zwak is.
Iemand zei eens, dat één saté-stokje gemakkelijk te breken is. Maar honderd gebundelde stokjes breken... nee, dat

gaat veel moeilijker. God heeft in elk van ons gaven; talenten geÔnvesteerd2. Ieder heeft sterke eigenschappen,

waarin een ander tekort schiet. Maar ook zwakke zijden, die door anderen versterkt moeten worden. En zo bouwen

wij elkaar op3.


Gods Woord noemt ons levende stenen in de tempel4, waarin Hij Zijn heerlijkheid aan de wereld wil tonen.

Een steen, die niet ingevoegd wil worden en op zichzelf blijft, wordt nooit een gebouw. Als iedereen zo dacht, bleven we allemaal verstrooide losse stenen en was er geen gebouw voor God om in te wonen.


We zijn ook als cellen in een lichaam. Elke cel heeft een eigen taak. Hoe verschillend ook, elk werkt mee aan de instandhouding en de gezondheid van het gehele lichaam. Een geamputeerd lichaamsdeel sterft af, en het lichaam dat het deel moet missen, lijdt pijn, maar ook de ziel in het lichaam heeft verdriet. In I CorintiŽrs 12 worden wij het Lichaam van Christus genoemd. Hij mist ons, wanneer wij er niet zijn. Hij bewoont ons, individueel - zeker! - maar wanneer wij met zijn allen zijn, kan Hij Zich nog veelzijdiger openbaren5. Hoe heerlijk, wanneer Hij zich in ons kan voortbewegen, door ons heen kan spreken, werken, zegenen! Dit kan alleen als wij ons laten invoegen op de plaats die God voor ons bestemd heeft, in Zijn Lichaam.


Wij moeten het bijeenkomen niet verzuimen6. God heeft immers Zijn dienstknechten (Ťn dienstmaagden) aangesteld om ons klaar te maken om Zijn werk te doen, totdat Zijn gemeente uit allemaal sterke, volwassen volgelingen van Christus bestaat, wij op Hem lijken in ons doen en laten, in onze liefde voor de Vader, voor elkaar en voor de mensen daarbuiten7. Dit klaarmaken gebeurt grotendeels, wanneer we ons bij een gemeente voegen, regelmatig de diensten bezoeken, Gods lessen horen, en deel hebben aan het gemeenteleven. Wij sporen u daarom aan, zo u nog geen thuisgemeente hebt, een gemeente op te zoeken, waar u zich thuis kan voelen.


Bid de Heilige Geest om u te leiden naar een kerk, waar U goed in zal passen. Dien de Here, door uw krachten in dat lichaam uit te oefenen. Zo zal het plan dat Hij voor uw persoonlijk leven heeft, tot volle verwezenlijking kunnen komen, en u zult gezegend zijn!


1. Psalm 103:14

2. MatteŁs 25:15; I Petrus 4:10

3. EfeziŽrs 4:16

4. I Petrus 2:5; EfeziŽrs 2:21,22

5. EfeziŽrs 3:10; Colossenzen 2:9,10

6. HebreeŽn 10:25

7. EfeziŽrs 4:11-16
Baptisten gemeenten-CAMA-Evangelische Broeder Gemeente

Evangelisch Lutherse Kerk-Hervormde Kerk Suriname

Kerk van de Nazarener- Leger des Heils - Nieuw Apostolische Kerk

Pinkstergemeenten/Volle Evangelie-Vergadering van Gelovigen 

Sitemap - Home - Kerkipasi History - StiMezra

Agenda - Kerkdiensten - Organisaties - Sprekers - Artiesten - International

Familiebode - Jeugd - Kids - Media

Kapel - Eerbewijzen - Fu Membre (Memorials)

Uw organisatie aanmelden - Guestbook - Contact Webmaster


©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.