HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Pinkstergemeenten/ Volle Evangelie

 

Pinksterkerken worden ook wel Volle Evangelie gemeenten genoemd. Het zijn over het algemeen kerken met levendige zondagsdiensten, waarin er veel gezongen wordt. De liederen zijn vaak opgewekt; er wordt in de handen geklapt en geswingd bij het zingen; soms zelfs gedanst. Tijdens zogenaamde aanbiddingsliederen, kan men de gelovigen ook vol overgave met gesloten ogen en gezicht en armen opgeheven, zien zingen.

 

Liederboeken worden hier en daar gebruikt, maar de grotere gemeenten projekteren tegenwoordig de liederteksten op een groot scherm, zodat er geen boeken nodig zijn.

 

De boodschappen worden gebracht in de omgangstaal, door een vaak nogal beweeglijke prediker. Meestal wordt aan het einde van de prediking gebeden voor hen, die om welke reden dan ook gebed verlangen; in de eerste plaats, voor degenen die hun leven aan God willen toewijden.

 

Pinksterkerken hebben doorgaans vier verschillende reguliere diensten:  

 

  • De erediensten des zondags, door sommigen opwekkings- of evangelisatiediensten genoemd.
  • Gebedsdiensten of bidstonden, waarin er vurig en luidop gebeden wordt, vaak door alle aanwezigen tegelijk.
  • Bijbelstudies , die apart gezet zijn, om een bepaald onderwerp of Bijbelgedeelte te bestuderen.
  • Jeugddiensten ; vrolijk, vlot, vaak door jongeren zelf verzorgd, met liederen en onderwerpen, die de jeugd aanspreken.
  • De meeste Pinkstergemeenten hebben ook zondagschool, of kinderdiensten, voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen, die door sommige gemeenten op een aparte dag worden gehouden. Bij de meeste gemeenten mogen tijdens de zondagdienst, wanneer de prediking gaat beginnen, de kinderen naar hun eigen klasje.

 

Naast de reguliere diensten, worden door pinkstergemeenten vaak genoeg bijzondere diensten gehouden, waarvoor ook speciale uitnodigingen naar buiten toe worden gedaan. Genezingsdiensten, Bevrijdingsdiensten, meerdaagse seminars en conferenties, gemeente- of jeugdkampen in de vakanties, etc. etc.

 

Over het algemeen zullen de leden van plaatselijke pinkstergemeenten bezoekers aan de diensten hartelijk welkom heten.

 

In Suriname zijn er meer dan honderd Pinkstergemeenten, die al dan niet bij een bepaald nationaal of internationaal kerkgenootschap zijn aangesloten. Het Evangelie Centrum Suriname is de grootste groep, met zendelingen die in Suriname zijn opgeleid en nu vijfenvijftig gemeenten leiden, tot ver over de grenzen van ons land.

 

De volgende gemeenten zijn Volle Evangelie- of Pinkstergemeenten.

 

Evangelie Centrum Suriname (ECS)  -  Faith and Love Ministries

 


  Kerk van de Nazarener  -  Leger des Heils

Pinkstergemeenten / Volle Evangelie   -   Vergadering van Gelovigen

Wesleyaanse Gemeente  -  Zevende-dags Adventisten


2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.