HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Dat deed God voor mij!GETUIGENISSEN


Iedere overtuigde Christen heeft wel een ervaring van Gods goedheid, die hij of zij met anderen zou kunnen en/of willen delen. Als je een goede relatie met iemand onderhoudt, kan je zeker wel wat over de persoon vertellen: wat je zo fijn vindt in zijn karakter, en wat nogal als vervelend wordt ervaren; wat zijn sterke en zwakke zijden zijn. God, onze Here, heeft alleen goede en sterke eigenschappen; de zwakke zijde van Christus zijn wij, mensen. Hij heeft ons naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen, maar we leven lang niet altijd in Zijn kracht en in de sterkte van Zijn macht. Hij weet dat, en Hij staat voor ons klaar om ons te hulp te schieten, wanneer wij roepen.

 

Toen Petrus, wandelend op het water, naar de omstandigheden keek en begon te zinken, hoefde Jezus niet naar hem toe te rennen, toen hij om hulp riep. Hij strekte slechts zijn hand uit, want Hij was heel dichtbij.

Jesaja 59:1  Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen;... Mattus 6:8 zegt, dat God uw Vader weet, wat u nodig hebt, vr u Hem erom vraagt.

Soms schept onze Vader er gewoon behagen in, om ons te zegenen, en geeft Hij iets wat we graag zouden willen, zonder dat we erom vragen; gewoon om ons te laten weten, dat Hij weet wat er in ons omgaat, en dat Hij van ons houdt. Toch wil Hij ook gevraagd worden, want Hij voedt ons op. Het is goed voor ons, om te weten dat we afhankelijk zijn van Hem, en dat we niet alles als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Mensen raken namelijk snel verwend.

 

Als wijze Vader laat God ons ook wel eens in onze eigenwijsheid, onze onverstandige gang gaan, opdat wij door de ervaring zullen leren, wat Hij ons in Zijn Woord wil vertellen of waar de zachte stem van Zijn Geest ons voor gewaarschuwd heeft. Maar Hij verliest ons nooit uit het oog. Hij weet altijd waar wij zijn en wat we doen en Hij anticipeert waar en wanneer we om hulp zullen roepen.

Prijs God, dat Hij een goede Vader is - de Beste Vader! - en dat Zijn hulp nooit te laat komt, ook als de gevolgen van onze ongehoorzaamheid pijn doen.

 

Wij zouden graag van u horen op welke wijze u de genade van God in uw leven hebt ervaren. Uw getuigenis zal beslist tot zegen zijn voor anderen, en is misschien juist het touw dat één lezer nodig heeft om uit de put van wanhoop of depressie te klimmen.

 

Gij zult mijn getuigen zijn....tot aan de einden der aarde (Handelingen 1:8)  Hier is een prachtgelegenheid en een geweldig medium om deze opdracht te gehoorzamen, zonder dat u ervoor van huis hoeft te gaan of met iemand hoeft te praten. Dit betekent niet dat u dat nooit meer hoeft te doen, maar maak te meer gebruik van deze gelegenheid om het Woord Gods na te leven.


Zend ons a.u.b. uw getuigenis tot zegen van de lezers. Plaats in het onderwerpstrookje het woord "Getuigenis".
AFRIKAANSE JURK


Op 2 september j.l. was er in OCER een benefiet-concert, georganiseerd door de Stichting i.o. Howpu de, t.b.v. de binnenlandbewoners in één van de laatst overstroomde gebieden.

Ik ging er naartoe en genoot van de kleurige aankleding, de verschillende pangi's en hoofddoeken. En ik dacht gewoon, 'Heer, ik zou toch graag een mooie Afrikaanse jurk willen hebben'.

Toen ik na het concert thuiskwam, ging ik even online om te zien of ik e-mail had ontvangen. Jawel, er was een boodschap van mijn zus uit Nederland, met drie foto's, waarop Afrikaanse jurken te zien waren. Ze kwam net terug van vakantie uit Afrika en had de jurken meegenomen om cadeau te maken. De vraag was "Wil je één van deze jurken voor jezelf kiezen?" Ik had de eerste keus.

U begrijpt, dat ik er geen gras over liet groeien! Sommige mensen zullen dit toeval noemen. Ik moet zeggen, dat ik dan wel heel erg gezegend ben, omdat God mijn leven met fijne "toevallen" vult.

 

Lilian Neede-Pickering
Paramaribo 

SAMEN OP VAKANTIE


In 1980 hadden drie vriendinnen en ik het voorrecht, om samen voor een jaar naar de Bijbelschool in Amerika te gaan. Alle kosten werden voor ons betaald door enkele echtparen van de Full Gospel Businessmen in Oklahoma. Het was een levensveranderend jaar.

In 1986, tijdens een van onze wekelijkse gebedsavonden - één van onze vriendinnen was intussen naar Nederland vertrokken - zei ik aan de andere twee, dat ik er zo'n zin in had om weer eens samen op reis te gaan. Met onze financien en de economie van het land in gedachten, voegde ik eraan toe "...al was het maar naar Guyana." (God laat Zich niet beperken door de economie van een land!)
We baden er samen voor. Nu kan ik goed fantaseren; dat kan ieder met een artiestenbrein. Zo dacht ik enkele dagen na ons gebed, 'stel je eens voor dat onze Bijbelschool ons liet halen...'  Het was maar een heerlijke gedachte van enkele momenten.

Slechts enkele weken daarna werd ik aan het werk door een van mijn vriendinnen opgebeld, die zei dat ze nieuws voor me had, maar dat ik moest gaan zitten en niet mocht gillen. Ik zette me schrap om slecht nieuws te vernemen.

"[De Bijbelschool] heeft geschreven," zei ze, en las me de brief voor. "De school wilde iets goeds voor ons - buitenlanders - doen, om te laten zien dat ze ons niet vergaten. Ze boden aan, ons vliegtickets te sturen, zodat we naar de jaarlijkse schoolreunie konden gaan. We werden in een luxe hotel geplaatst, kregen een huurauto om ons vrij te kunnen verplaatsen, en handgeld erbij." Dat was in de tijd, toen je voor vreemde deviezen in de nacht op de stoep van de banken moest gaan slapen, om 's morgens als één van de eersten binnen te kunnen zijn.

We hebben ons in die vakantie waarlijk koningskinderen gevoeld, wat we ook zijn! Dat soort dingen, doet Vader God voor mij.

 

Lilian Neede-Pickering

Paramaribo, Suriname
2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.