HOME
SITEMAP
LILIAN PICKERING NEEDE
KERKIPASI HISTORY
STIMEZRA
ABOUT SURINAME
AGENDA
NIEUWS
FAMILIEBODE
KERKGESCHIEDENIS
JEUGD & KIDS
FORUM
KERKDIENSTEN
ORGANISATIES
SPREKERS
ARTIESTEN
MEDIA
KAPEL
SURI-BUITENLAND
DONJA INGARD'S CORNER
CONTACT US
WEBWINKEL i.o.
GUESTBOOK
Lilian Neede-Pickering

HOME > STIMEZRA > LILIAN NEEDE < U bent hier


Op 2 januari 1983, één
dag voordat de stich-
ter van de Volle Evan-
gelie Gemeente van
Jezus Christus, nu wij-
len, Pastor Ilse van
Kanten het land en de
gemeente voor onbe-
paalde tijd verliet, gaf
God door een profe-
tisch woord de op-
dracht aan een “heilige
jonge dienstmaagd om
Zijn Woord te openen
en onderricht te geven
aan groot en klein, aan
oud en jong en uitleg
te geven aan Zijn
Woord...”
En Hij beloofde dat Hij
zichzelf zou openbaren
als nooit tevoren.

Pastor Van Kanten vroeg aan de persoon die het profetische woord geuit had, of zij ook wist tot wie de Here het gesproken had.

Helder en duidelijk klonk het antwoord door de kerkzaal: “Tot zuster Lilian Pickering”, hetgeen bevestigde wat ook de pastor in haar hart ervoer. Ze riep Lilian naar voren en legde haar de handen op en bad voor haar nieuwe bediening. Toen gaf zij, in haar hoedanigheid als gemeenteleider en vertegenwoordiger van de Meester haar het mandaat:

“Wees gezalfd met de zalving van de Heilige Geest, om te geven Bijbelstudies; om wijsheid van God door te geven aan mensenkinderen; om het Woord van God zó te breken, zodat mensen het kunnen nemen en nuttigen. Ja, deel uit, Geef gij ze te eten door de zalving van de Heilige Geest, in Jezus Naam!”

***

Lilian Moreen Pickering werd zeer toepasselijk geboren in het rijstdistrikt van Suriname. Als jong meisje van elf was ze één van de eerste drie Nickeriaanse jongeren, die slaagden voor het toelatingsexamen voor het eerste experimentele schooljaar van het Surinaams Lyceum. Daarvoor moest zij echter van huis en de stap in het onbekende maken.

Hoewel zij de Heer als kind in haar woonplaats reeds had aangenomen, was zij door gebrek aan nazorg niet verder gegaan in het geloof en groeide ze op met slechts een oppervlakkige kennis van God. In Paramaribo nam haar zuster Margot haar mee naar een jeugdsamenkomst, waar Lilian haar leven aan de Here Jezus toewijdde.

Toen ze vijftien jaar oud was, zong ze voor het
 eerst als jonge Christen solo voor groter publiek
 tijdens een “singspiration” die door de jeugd van
 twee gemeenten samen werd georganiseerd.
 Het werd voor allen duidelijk, dat Gods hand op
 deze tiener rustte. Die avond begon een zang-
 bediening van langer dan vijfentwintig jaren.

 In de jaren zeventig kreeg Lilian door een uitzen-
 ding van het TV programma van Rex Humbard,
 “The Cathedral of Tomorrow” het verlangen om
 God nog beter te leren kennen door een goed ge-
 bedsleven en Bijbelstudie, opdat zij niet alleen
 mooi zou zingen, maar ook werkelijk haar gehoor
 zou bedienen. Ze wist echter dat zij daarbij hulp
 nodig had en begon te bidden om naar een Bijbel-
 school in Amerika te mogen gaan.

 In 1980 maakte God dat op wonderlijke manier mogelijk voor haar. Tijdens haar eerste Bijbelschooljaar werd zij zich ervan bewust, dat God haar niet alleen geroepen had om te zingen, maar ook om Zijn Woord aan de natiën te onderwijzen. Voor haar betekende dit in de eerste plaats, aan haar eigen volk in Suriname.

Met een nieuwe kennis van Gods Woord, de ervaring van de heerlijke beweging van Gods Geest en haar Bijbelschool certificaat in de hand, en met een brandend verlangen en een visie om wat haar gegeven was ook met haar volk te delen, keerde ze in 1981 naar Suriname terug. In november van datzelfde jaar begon zij hoewel er al wekelijkse jeugddiensten en Gemeente Bijbelstudies waren, een wekelijkse Bijbelstudie speciaal voor de hongerige jeugdigen, die goed werd bezocht. Het was een heerlijk jaar.

Ongeveer twintig jaren lang, vanaf haar bekering, was Lilian een trouwe protégé van haar pastor Ilse van Kanten geweest. In 1983 ontving ze de opdracht door bovenstaand profetisch woord en handoplegging, om de wekelijkse Gemeente Bijbelstudies te verzorgen. Dit deed ze trouw enkele jaren lang. Tegen het einde van 1987 wist ze echter, dat haar tijd als lid van de plaatselijke gemeente op was en dat Christus haar riep voor Zijn nationale Gemeente. De deuren begonnen open te gaan en ze verzorgde seminars en Bijbelstudies in verscheidene gemeenten, waarvan zowel de voorgangers als de gemeenteleden steeds getuigden, dat ze er enorm door gezegend en opgebouwd waren.

Een nieuwe fase in Lilians leven begon in 1999, toen ze met de christen-zakenman John Neede, een weduwnaar, trouwde. Met het gezin vertrokken ze in 2001 naar het Caraïbische eiland Aruba, waar ze door God gebruikt werden om een Bijbelschoolprogramma voor de gemeente die ze bezochten, op te zetten. Lilian en John hadden het voorrecht ook de eerste leraren te zijn.

Hoe graag ze ook deden waarmee ze bezig waren, vroeg in 2003 wisten ze dat God hen riep om zich dieper en intensiever voor te bereiden op hun toekomstige bediening. In augustus van dat jaar vertrokken de Needes met hun jongste zoon Jonathan naar Tulsa, Oklahoma, waar ze twee jaren lang een training voor de bediening ondergingen.

Na hun terugkeer in Suriname richtten zij de Stichting Messiah’s Ezra Ministries op, als eerste geloofsstap in full-time bediening. Het eerste nieuwe projekt van deze Ministry werd Kerkipasi.net, de website voor Evangelische en Pinksterchristenen in Suriname.

Naast het onderhouden van de website, heeft Lilian Neede zich nu gewijd aan het schrijven over de geschiedenis van het Volle Evangelie in Suriname. Hoewel deze twee taken haar dagelijkse agenda goed gevuld houden, is ze toch beschikbaar voor het vervullen van spreekbeurten voor alle Christelijke kerkgenootschappen.

Contact informatie vindt u op de contact pagina.©2009 Lilian Pickering Neede
Church Websites | Ministry Websites by ChristianCMS, a Service of Inspyre.